آموزش html

آموزش HTML مبانی اساسی وب سازی را فرا می‌دهد. در این دوره، شما با تگ‌ها، عناصر و ویژگی‌های HTML آشنا می‌شوید و می‌توانید صفحات وب ساده را طراحی و ساخت کنید.

رایگان :)

Playback Rate
1.00x
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسات دوره

1

معرفی دوره

3 دقیقه
2

نصب و راه اندازی

9 دقیقه
3

Head و Meta

12 دقیقه
4

تگ body

4 دقیقه
5

تگ های Headline و Paragraphs

8 دقیقه
6

formatting در html

7 دقیقه
7

لینک دهی با تگ a

9 دقیقه
8

عکس ها در html

8 دقیقه
9

اولین پروژه

12 دقیقه
10

بررسی تگ picture

6 دقیقه
1

مبحث favicon

5 دقیقه
2

جداول در html

12 دقیقه
3

مبحث جداول بخش دوم

12 دقیقه
4

لیست ها در html

8 دقیقه
5

المنت های inline و block

7 دقیقه
6

تگ های معنایی در html

10 دقیقه
7

تگ های معنایی در بخش دوم

6 دقیقه
8

فرم ها

10 دقیقه
9

اتریبیوت ها

10 دقیقه
10

svg ها

4 دقیقه
11

div و span

13 دقیقه
12

ویدیو ها در html

8 دقیقه
13

audio در html

4 دقیقه