دوره آموزشی celery

Celery یک کتابخانه پایتون منبع باز است که برای اجرای وظایف به صورت ناهمزمان استفاده می شود. سلری یک صف وظیفه است که تسک‌ها را در خود نگه داری کرده و آنها را به شیوه ای مناسب بین کارگران توزیع می کند.

تومان 150000

Playback Rate
1.00x
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسات دوره