15 کتابخانه کاربردی در Js

کتابخانه‌های کاربردی در JavaScript: تسلط بر 15 ابزار برتر برای توسعه وب. این دوره شامل کتابخانه‌هایی مانند React، Vue.js، Express و jQuery است. با یادگیری این کتابخانه‌ها، قادر خواهید بود برنامه‌های تعاملی، رابط کاربری پویا و سایر عناصر وب را با سهولت و کیفیت بالا ایجاد کنید.

رایگان :)

Playback Rate
1.00x
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسات دوره