دوره کامل CI/CD

آموزش CI/CD: با این دوره، شما می‌توانید مفاهیم و روش‌های Continuous Integration/Continuous Deployment را به طور جامع فرا بگیرید و بهبود فرایند توسعه و ارائه نرم‌افزار را تجربه کنید.

تومان 1000000

Playback Rate
1.00x
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسات دوره