دوره آموزشی دیزاین پترن

آموزش Design Patterns: این دوره به شما مفاهیم الگوهای طراحی برنامه‌نویسی را آموزش می‌دهد. با استفاده از الگوهای استانداردی مانند Singleton و Observer، شما می‌توانید کد قابل تکرار و قابل توسعه‌ای بنویسید و بهبود سازماندهی برنامه خود را تجربه کنید.

تومان 200000

Playback Rate
1.00x
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسات دوره