دوره آموزشی مفاهیم اولیه شبکه برای وب

دوره آموزشی مفاهیم شبکه به شما اطلاعات اساسی درباره مفاهیم شبکه‌های کامپیوتری را می‌دهد. در طی این دوره، شما با مفاهیم OSI و TCP/IP و عملکرد شبکه‌ها آشنا می‌شوید. همچنین، مفاهیم مهم مانند IP، آدرس‌دهی و توزیع بار را نیز یاد خواهید گرفت.

رایگان :)

Playback Rate
1.00x
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسات دوره