دوره آموزشی Redis

دوره آموزشی Redis یک برنامه آموزشی مختصر است که به شما مفاهیم و مهارت‌های لازم برای استفاده از سیستم داده‌های نهان و ذخیره‌سازی کلید-مقدار Redis را آموزش می‌دهد. Redis یک پایگاه داده سریع و قابل مقیاس است که از حافظه درخواست می‌گیرد و برای ذخیره داده‌های ساختار یافته به صورت کلید-مقدار استفاده می‌شود.

تومان 350000

Playback Rate
1.00x
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسات دوره