دوره آموزشی Rest

دوره آموزشی REST یک دوره مختصر است که به شما مبانی و مفاهیم معماری RESTful API را آموزش می‌دهد. REST (Representational State Transfer) یک رویکرد معماری برای ساخت و ارتباط با وب‌سرویس‌ها است که بر اصولی مانند سادگی، قابلیت تغییرپذیری، و استفاده از مجموعه‌ای از متدهای استاندارد HTTP تمرکز دارد.

تومان 300000

Playback Rate
1.00x
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسات دوره